Pedagogickí pracovníci

PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy riaditel@gymrs.sk
mszantoova@gymrs.sk
Ing. Ján Fiľo, zástupca riaditeľky  jfilo@gymrs.sk
Mgr. Miroslav Lajgút, zástupca riaditeľky  mlajgut@gymrs.sk
Mgr. Katarína Balážová kbalazova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Balciarová   bbalciarova@gymrs.sk
Mgr. Milan Balciar mbalciar@gymrs.sk
PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD. sbednarova@gymrs.sk
Mgr. Ľudmila Beracková lberackova@gymrs.sk
Mgr. Marianna Béreš  mberes@gymrs.sk
Mgr. Mária Borosová mborosova@gymrs.sk
Mgr. Ildikó Csernoková icsernokova@gymrs.sk
Mgr. Veronika Czikóová  vczikoova@gymrs.sk
Ing. Miloš Ďurina mdurina@gymrs.sk
PaedDr. Judita Ferenczová jferenczova@gymrs.sk
PhDr. Diana Halajová  dhalajova@gymrs.sk
Mgr. Ján Konček  jkoncek@gymrs.sk
Mgr. Andrea Kovácsová, výchovný poradca akovacsova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Kováčová bkovacova@gymrs.sk
PaedDr. Erika Kuszová ekuszova@gymrs.sk
 RNDr. Monika Lodová  mlodova@gymrs.sk
PaedDr. Jana Lásková  jlaskova@gymrs.sk
Mgr. Jana Liptáková  jliptakova@gymrs.sk
Mgr. Tatiana Malčeková  tmalcekova@gymrs.sk
Mgr. Lucia Medveďová  lmedvedova@gymrs.sk
Mgr. Nadežda Miháľová  nmihalova@gymrs-sk
RNDr. Ivica Móricová imoricova@gymrs.sk
Mgr. Judita Munková jmunkova@gymrs.sk
RNDr. Mária Nociarová mnociarova@gymrs.sk
Mgr. Monika Pataiová MD
Mgr. Zuzana Válentová Csernoková zvalentova@gymrs.sk
Mgr. Karel Ticháček ktichacek@gymrs.sk
PaedDr. Mariana Tóth Bundová mtothbundova@gymrs.sk
Mgr. Angyal Ladislav, PhD. externý učiteľ
Mgr. Jozef Gödri externý učiteľ
Mgr. Marian Lacko externý učiteľ
Mgr. Viktória Lisáková externý učiteľ
ThDr. Rastislav Polák, Ph.D. externý učiteľ
Mgr. Lujza Zelezníková externý učiteľ