Pedagogickí pracovníci

PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy riaditel@gymrs.sk
mszantoova@gymrs.sk
Ing. Ján Fiľo, zástupca riaditeľky jfilo@gymrs.sk
Mgr. Miroslav Lajgút, zástupca riaditeľky mlajgut@gymrs.sk
Mgr. Katarína Balážová kbalazova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Balciarová bbalciarova@gymrs.sk
PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD. sbednarova@gymrs.sk
Mgr. Ľudmila Beracková lberackova@gymrs.sk
Mgr. Marianna Béreš mberes@gymrs.sk
Mgr. Mária Borosová mborosova@gymrs.sk
Mgr. Ildikó Csernoková icsernokova@gymrs.sk
Mgr. Veronika Czikóová vczikoova@gymrs.sk
Ing. Miloš Ďurina mdurina@gymrs.sk
PaedDr. Judita Ferenczová jferenczova@gymrs.sk
PhDr. Diana Halajová dhalajova@gymrs.sk
Mgr. Ján Konček jkoncek@gymrs.sk
Mgr. Andrea Kovácsová, výchovný poradca akovacsova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Kováčová bkovacova@gymrs.sk
PaedDr. Erika Kuszová ekuszova@gymrs.sk
RNDr. Monika Lodová mlodova@gymrs.sk
PaedDr. Jana Lásková jlaskova@gymrs.sk
Mgr. Jana Liptáková jliptakova@gymrs.sk
Mgr. Tatiana Malčeková tmalcekova@gymrs.sk
Mgr. Lucia Medveďová lmedvedova@gymrs.sk
Mgr. Nadežda Miháľová nmihalova@gymrs.sk
RNDr. Ivica Móricová imoricova@gymrs.sk
Mgr. Judita Munková jmunkova@gymrs.sk
RNDr. Mária Nociarová mnociarova@gymrs.sk
Mgr. Monika Pataiová RD
Mgr. Zuzana Válentová Csernoková zvalentova@gymrs.sk
Mgr. Karel Ticháček ktichacek@gymrs.sk
PaedDr. Mariana Tóth Bundová mtothbundova@gymrs.sk
Mgr. Angyal Ladislav, PhD. externý učiteľ
Mgr. Jozef Gödri externý učiteľ
Mgr. Marian Lacko externý učiteľ
Mgr. Viktória Lisáková externý učiteľ
ThDr. Rastislav Polák, Ph.D. externý učiteľ
Mgr. Lujza Zelezníková externý učiteľ