Pedagogickí pracovníci

PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy riaditel@gymrs.sk
mszantoova@gymrs.sk
Ing. Ján Fiľo, zástupca riaditeľky  jfilo@gymrs.sk
Mgr. Adela Alakšová  aalaksova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Balciarová  bbalciarova@gymrs.sk
Mgr. Milan Balciar    mbalciar@gymrs.sk
PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD.  sbednarova@gymrs.sk
Mgr. Ľudmila Beracková  lberackova@gymrs.sk
Mgr. Marianna Béreš  mberes@gymrs.sk
Mgr. Mária Borosová  mborosova@gymrs.sk
Mgr. Ildikó Csernoková  icsernokova@gymrs.sk
Mgr. Veronika Czikóová  vczikoova@gymrs.sk
 Ing. Miloš Ďurina  mdurina@gymrs.sk
 PaedDr. Judita Ferenczová  jferenczova@gymrs.sk
PhDr. Diana Halajová  dhalajova@gymrs.sk
Mgr. Ján Konček  jkoncek@gymrs.sk
Mgr. Andrea Kovácsová, výchovný poradca  akovacsova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Kováčová  bkovacova@gymrs.sk
PaedDr. Erika Kuszová  ekuszova@gymrs.sk
 Mgr. Miroslav Lajgút  mlajgut@gymrs.sk
 RNDr. Monika Lodová  mlodova@gymrs.sk
PaedDr. Jana Lásková  jlaskova@gymrs.sk
Mgr. Jana Liptáková  jliptakova@gymrs.sk
Mgr. Tatiana Malčeková  tmalcekova@gymrs.sk
RNDr. Ivica Móricová  imoricova@gymrs.sk
Mgr. Judita Munková  jmunkova@gymrs.sk
RNDr. Mária Nociarová  mnociarova@gymrs.sk
Mgr. Monika Pataiová  MD
Mgr. Zuzana Válentová Csernoková  zvalentova@gymrs.sk
 PaedDr. Mariana Tóth Bundová  mtothbundova@gymrs.sk
Mgr. Erika Szivák  eszivak@gymrs.sk
 Mgr. Viktória Lisáková  externý učiteľ
 ThDr. Rastislav Polák, Ph.D.  externý učiteľ