Naša škola na burze stredných škôl

Dňa 09. októbra 2014 sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote konala Burza informácií o trhu práce, kde sa prezentovalo 11 stredných škôl z nášho okresu a ďalších 11 stredných škôl z celého Slovenska. Toto podujatie je určené hlavne pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných a ich rodičov, aby na jednom mieste získali informácie o ponúkaných študijných odboroch.

Svoje zastúpenie tu mala aj naša škola. Veľmi pekný prezentačný stánok s materiálmi o škole, prezentáciou a žiackymi prácami pripravili kolegyne Kovácsová, Borosová, Balciarová a Móricová a o techniku sa postaral kolega Pecsők. Žiakom základných škôl ochotne poskytli informácie o našej škole žiaci Iveta Farkašová, Boglárka Bodonová, Filip Miháľ, Andrej Poljak, Oskar Vígh, Richard RončákDávid Sabacký.

Ďakujeme za prezentáciu školy na verejnosti.

Miriam Szántóová

Fotografie z burzy