Naša škola na Burze stredných škôl

Dňa 08. októbra 2014 sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote konala Burza informácií o trhu práce, kde sa prezentovalo 11 stredných škôl z nášho okresu a ďalších 10 stredných škôl z celého Slovenska. Toto podujatie je určené hlavne žiakom 8. a 9. ročníkov základných a ich rodičom, aby na jednom mieste získali informácie o školách a o ponúkaných študijných odboroch.

Svoje zastúpenie tu mala aj naša škola. Veľmi pekný prezentačný stánok s materiálmi o škole, prezentáciou a žiackymi prácami pripravili kolegyne Kovácsová a Borosová,  o techniku sa postaral kolega Pecsők. Žiakom základných škôl ochotne poskytli informácie o našej škole žiaci Alexandra Habodászová, Boglárka Bodonová,  Andrej Poljak, Oskar Vígh, Nina Pisárová, Lukáš Útis Andrej Kožiak.

Tešíme sa na budúcoročných gymnazistov – prvákov a prímanov.
V školskom roku 2016/2017 OTVÁRAME triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

Ďakujeme za prezentáciu školy na verejnosti.

Miriam Szántóová