Na stiahnutie

1 Dokumenty školy

  Štatút Rady školy
» 396,1 KiB - 913 stiahnutí - 2. decembra 2012
Aktualizovaný štatút Rady školy

  Školský poriadok
» 372,8 KiB - 867 stiahnutí - 19. novembra 2015
Aktualizovaný Školský poriadok

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2015/2016
» 482,1 KiB - 1 402 stiahnutí - 31. marca 2015
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2015/2016

  Hodnotenie a klasifikácia žiakov
» 484,2 KiB - 570 stiahnutí - 20. novembra 2015
Hodnotenie a klasifikácia žiakov

  Komisionálne skúšky
» 362,0 KiB - 737 stiahnutí - 20. novembra 2015
Komisionálne skúšky

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2016/2017
» 508,4 KiB - 1 299 stiahnutí - 30. marca 2016
Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2016/2017

  Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia
» 201,5 KiB - 1 439 stiahnutí - 8. mája 2016
Žiadosť o vydanie odpisu výročného alebo maturitného vysvedčenia

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2017/2018
» 817,6 KiB - 1 193 stiahnutí - 31. marca 2017
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2017/2018

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2018/2019
» 179,8 KiB - 834 stiahnutí - 26. marca 2018
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2018/2019

  Školský vzdelávací program pre štvorročné štúdium
» 2,4 MiB - 86 stiahnutí - 22. septembra 2018
Školský vzdelávací program pre štvorročné štúdium

  Školský vzdelávací program pre osemročné štúdium
» 2,6 MiB - 74 stiahnutí - 22. septembra 2018
Školský vzdelávací program pre osemročné štúdium

2 Legislatíva

  Vyhláška č.321/2008 o jazykovej škole
» 96,2 KiB - 1 012 stiahnutí - 2. decembra 2012
Vyhláška č.321/2008 o jazykovej škole