.. na škole zdravo

Dňa 18. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnil Deň zdravej výživy, ktorým sme si pripomenuli dôležitosť pestrého, vyváženého a hlavne zdravého stravovania. Nevšedné doobedie pre všetkých z nás bolo zaručené a už ráno začali prvé prípravy. Mnohí študenti školy napiekli a priniesli skvelé jablčníky, či štrúdle, ktoré boli predávané za symbolickú cenu. Príjemné sme spojili s užitočným a zarobené peniaze sa využijú pre rozvoj a zveľadenie školy. Tie najlepšie koláče boli dokonca aj odmenené. Na stoloch však nechýbali ani výborné nátierky či ovocné šaláty, a teda o dobré jedlo núdza naozaj nebola. Počas vyučovacích hodín prebiehali prednášky o zdravej výžive, vegetariánstve i vegánstve. A o to zaujímavejšie, že neprednášali len učitelia, ale o svojich skúsenostiach nám porozprávali aj naše spolužiačky – Julka (kvinta) a Ninka (II.A). Vďaka Dorotke Balciarovej sme sa tiež dozvedeli o dôležitosti pestrej a vyváženej stravy i z pohľadu odborníka a získali mnoho nových informácii. Na hodinách biológie študenti vytvárali plagáty, postery a venovali sa aj dôležitým témam, ako sú poruchy prijímania potravy, obezita, anorexia a bulíma, pod vedením pani profesorky Móricovej. Domov sme nakoniec odchádzali plní dobrého jedla a s novými vedomosťami.
Za skvelé doobedie musíme poďakovať pani profesorke Balciarovej, pánovi Csernokovi, rodine Kasarovej, pánovi Užíkovi (Gemermilk) a v neposlednom rade aj všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí našu akciu podporili a pomohli pri pečení.

Alžbeta Kureková