Matematický klokan 2014

Dňa 24. marca 2014 sa uskutočnil ďalší ročník najväčšej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan. 38 žiakov našej školy riešilo úlohy v kategóriách Benjamín 7, Benjamín 8, Kadet 9, Kadet G1,2 a Junior G3,4.
Najúspešnejším súťažiacim z našej školy sa stal Mátyás Pelle (I.C).
Ďalšími úspešnými žiakmi sú:     Filip Miháľ  (tercia), Jakub Šmidt (tercia),  Richard Václavik (III.A), Bianka Rúgóová (III.A), Marek Polivka (III.A), Marek Astaloš (IV.B), Štefan Pócoš (IV.B) a Martin Maňovský (septima).

Všetkým výhercom gratulujeme!