Máte doma piataka na základnej škole?

Rimavskosobotské gymnázium Ivana Kraska chystá Deň otvorených dverí pre všetkých piatakov a ich rodičov. Škola sa žiakom rozhodla ukázať, že sa nemajú čoho báť a dokázať im, že svoje vedomosti, zručnosti a talent môžu bez problémov zúročiť na 8-ročnom gymnáziu. Uchádzači o štúdium si budú môcť vyskúšať aj simulované prijímacie skúšky.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu bude 16. a 17. februára 2016,
od 15.00 do 18.00 hod
.

Rodičia piatakov sa budú môcť stretnúť s pedagógmi a najmladšími gymnazistami, dozvedia sa o možnostiach štúdia na 8-ročnom gymnáziu a bližšie spoznajú školský vzdelávací program. Táto forma štúdia už na tunajšom gymnáziu existuje vyše 20 rokov – má viacero výhod a predností. Žiaci, ktorí sú prijatí na 8-ročné gymnázium, sú už na strednej škole a v neskoršom období nebudú vystavení stresom z prijímacích skúšok a testovania. V triedach sú kompaktné kolektívy – do veľkej miery veľmi dobrých a talentovaných žiakov. Pedagógovia pracujú so žiakmi osem rokov, môžu ich lepšie spoznať a rozvíjať ich talent. Dôkazom sú vynikajúce výsledky gymnazistov v predmetových olympiádach, kde dosahujú pekné umiestnenia v okresných, krajských, celoslovenských kolách a aj na medzinárodných súťažiach.

Gymnázium Ivana Kraska ponúka osemročné štúdium končiace maturitou, možnosť výberu zo štyroch cudzích jazykov, plne vybavené počítačové učebne, športový areál, zaujímavú školskú i mimoškolskú činnosť a v neposlednom rade profesionálny pedagogický prístup. Veľmi dôležitá je aj možnosť zdokonaľovania sa v komunikácii, žiaci sa na viacerých predmetoch učia formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, vystupovať a tí šikovnejší hravo zvládajú aj medzinárodné diskusné fóra.

Žiaci 5.ročníka základných škôl si môžu podať prihlášku na 8-ročné gymnázium do 10.apríla 2016.

Áno alebo nie?

Otázka pre niekoho už zodpovedaná, pre niekoho ešte otvorená. Máte doma piataka a informácie, ktoré sa k Vám dostávajú, sťažujú Vaše rozhodnutie? Už tisíckrát ste počuli, že Vaše dieťa stratí detstvo, že toto štúdium nie je pre neho vhodné? 8-ročné štúdium je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ. Skúste sa zamyslieť nad nasledovnými informáciami:

Aké sú výhody tohto typu štúdia?

– dáva možnosť včas podchytiť talentovaných žiakov so záujmom o štúdium a perspektívou ich prípravy na vysokoškolské štúdium;
– prijatí žiaci sa stávajú žiakmi strednej školy, nemusia teda prechádzať ďalšími prijímacími skúškami v 9. ročníku, plynule pokračujú v štúdiu, v prípade    záujmu môžu po štvrtom ročníku zmeniť typ strednej školy podľa svojho záujmu prestupom bez prijímacích pohovorov;
– od prvého ročníka /prímy/ sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky, popri angličtine je najväčší záujem o nemecký, ruský  a francúzsky jazyk;
– každoročne na škole pôsobia zahraniční študenti.

Ako postupovať v prípade záujmu o 8-ročné štúdium?

– navštívte nás počas Dňa otvorených dverí 16. alebo 17. februára 2016 od 15.00 hod. v budove školy na Hostinského ulici 3

Čo sme pre Vás pripravili?

– zaujímavé popoludnie pre deti a rodičov,
– oboznámite sa so systémom výučby,
– získate odpovede na všetky Vaše otázky súvisiace s prijímacím konaním a štúdiom,
– pozriete sa na otvorené hodiny  – spoločné vyučovanie so žiakmi prímy,
– zúčastníte sa na simulovaných prijímacích pohovoroch na 8-ročné štúdium,
– pozriete si ukážky testov z uplynulých prijímacích konaní.

 Žiaci i rodičia sú srdečne vítaní a z dôvodu objektívnych informácií odporúčame túto možnosť využiť.

Kedy si podať prihlášku na štúdium?

– prihlášku je potrebné podať na riaditeľstve Gymnázia Ivana Kraska na tlačive „Prihláška na štúdium na strednej škole“ do 10. apríla 2016 (prihlášku získate na ZŠ alebo v našej škole)

Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky?

– z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ;
– prijímacie skúšky sa konajú v rovnakom termíne ako v 4-ročnom štúdiu, 9. mája 2016 a sú povinné pre všetkých uchádzačov;
– riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania

Dôležité upozornenie:

– upozorňujeme rodičov, že v zmysle platnej legislatívy nie je možné prijať žiaka z vyššieho ročníka ZŠ prestupom do 8-ročného gymnázia, uchádzač si musí podať prihlášku z 5. ročníka ZŠ a byť úspešný v prijímacom konaní v príslušnom školskom roku, aby mohol nastúpiť do prvého ročníka osemročného štúdia, túto šancu má teda len jedenkrát;
– ostáva však možnosť návratu na ZŠ /v priebehu 1. – 4. ročníka/ ale aj zmeny typu strednej školy v priebehu štúdia.

Vážení rodičia, ak sa práve v tomto školskom roku rozhodujete, navštívte nás, porozprávajte sa s učiteľmi, rodičmi, žiakmi 8-ročného štúdia.

Prečítajte si o nás na www.gymrs.sk a získate ďalšie informácie. Rozhodnutie je len na Vás a Vašich deťoch.

Kontakt: tel.: 047 / 56 21 471, 56 21 988    mail: gymikrs@gmail.com