Máme zlato a bronz z krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2014 sa na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici konalo krajské kolo 24. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.
Ako víťazi okresného kola sa do krajského kola prebojovali dvaja naši žiaci – Gabriel Árvai (IV.B) a Erik Káka (II.A). Študenti, ktorí súťažia na olympiáde musia preukázať všestranné jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré siahajú nad rámec učebných osnov. Obidvaja chlapci sa pritom učia nemčinu ako druhý cudzí jazyk, venujú sa jej však vo svojom voľnom čase a sú už ostrieľanými olympionikmi.  Gabriel Árvai vyhral kategóriu 2B a Erik Káka sa umiestnil na krásnom treťom mieste.
Gymnázium Ivana Kraska sa s dvomi medailovými umiestneniami stalo najúspešnejšou školou v kraji v nemeckom jazyku!
Gabo bude reprezentovať Banskobystrický kraj na celoštátnom kole v Bratislave 23. – 24. marca 2014.
Obom chlapcom srdečne blahoželáme a Gabovi želáme umiestnenie na prvých miestach v Bratislave!