Logická olympiáda

Dňa 11. 4. 2018 sa v Prešove konalo celoštátne kolo 6. ročníka Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Našu školu už po druhýkrát reprezentovala Lucia Pockľanová a ako nováčik aj Anna Sirotiaková. Lepšie sa darilo Lucke, ktorá v silnej konkurencii viac ako šesťdesiatich súťažiacich obsadila krásne 14. miesto. Súťaž mala dve časti a v tej druhej si naša Lucka počínala najlepšie zo všetkých zúčastnených! Celkovo získala 24 bodov, od medaile ju delili iba 4 body.

PaedDr. Bednářová