Literárna mapa Gemer-Malohontu

Pozorní okoloidúci si už určite všimli, že na dolnej chodbe pribudla zaujímavá, poučná a z viacerých hľadísk užitočná výstavka Literárna mapa Gemer-Malohontu. Budeme veľmi radi, keď si ju pozorne pozriete, využijete pri štúdiu literatúry, pri príprave na maturitnú skúšku alebo len tak z pocitu hrdosti, že náš región je taký bohatý na významné osobnosti našich národných a kultúrnych dejín.

V dobrej viere že si tieto materiály prezriete a využijete, nástenku pripravili Mgr. A. Prošovská a žiaci septimy – J. Ivorová, M. Gábor a B. Várhely. Prosíme neničte ju!

Dňa 14. februára 2012 sa žiaci septimy a II.A triedy spolu s vyučujúcimi Mgr. Prošovskou a Mgr. Balciarom zúčastnili spomienkovej akcie Deň vzkriesenia slovenčiny na Námestí Š. M. Daxnera, ktorú organizovala Matica Slovenská. Pripomenuli si, že v tento deň sa v Štúrovej izbe na Panenskej ulici v Bratislave stretli Ľ. Štúr, J. F. Rimavský, J. Gáber – Lovinský a S. Štúr a dohodli sa, že budú písať po slovensky. MUDr. Dragijský vo svojom príhovore spomenul i tragické udalosti rokov 1848, keď slovenskí národovci (Rimavský, Daxner, Bakulíny, Vozár) boli prenasledovaní a väznení v Plešivci.
Zároveň bol deň 14. február aj dňom úmrtia sv. Konštantína v Ríme (869).