Liliana pozná slovenskú reč

Dňa 15. 4. 2019 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Naša žiačka Liliana Šimoňáková, žiačka II.C triedy, sa umiestnila na krásnom 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola. Blahoželáme!