Krásne úspechy našich nemčinárov

Olympiáda v nemeckom jazyku sa každoročne koná pod gesciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a je postupovou súťažou, ktorej cieľom je  prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.
Vyučujúci nemeckého jazyka pripravujú svojich žiakov na olympiádu každoročne a naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach vo všetkých kategóriách. V tomto školskom roku sme obsadili súťažiacimi dve kategórie.

V kategórii 2B vyhral obvodné kolo žiak III.B triedy Gabriel Árvai, ktorý náš okres reprezentoval na krajskom kole, kde obsadil pekné 2. miesto a od postupu na celoštátne kolo ho delili len tri body.

V kategórii 2A vyhral obvodné kolo žiak I.A triedy Erik Káka, svoje prvenstvo obhájil aj v Banskej Bystrici a vybojoval si postup na celoštátne kolo.

Erik je slušný, skromný, svedomitý, cieľavedomý a šikovný chlapec, ktorý nás od nástupu na našu školu teší úspešnou reprezentáciou v rôznych súťažiach.  V tomto školskom roku sa stal vo svojej vekovej kategórii najlepším nemčinárom v Banskobystrickom kraji a vybojoval si tak postup na celoštátne kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. marca 2013  v Bratislave. V silnej konkurencii žiakov, ktorí sa nemčinu učia ako prvý cudzí jazyk, obstál Erik veľmi pekne a umiestnil sa na 4. mieste. Hoci sa nemčinu učí ako druhý cudzí jazyk a v budúcnosti by sa chcel stať lekárom, venuje sa jej vo svojom voľnom čase veľmi intenzívne, čo sa samozrejme odráža na popredných umiestneniach v súťažiach.

Ďakujeme mu za krásnu reprezentáciu našej školy a želáme ešte veľa úspechov v škole a osobnom živote.

   PaedDr. Miriam Szántóová

Erik Káka, I.A
Erik Káka, I.A