Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok dňa 14. februára 2019 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Ako víťaz okresného kola v kategórii 1B reprezentoval našu školu Filip Tobar Otáñez (KVARTA), ktorý súťažil so 14 najlepšími žiakmi Banskobystrického kraja. V písomnej a ústnej časti získal najviac, až 92 bodov a vyhral tak tretí raz po sebe fantastické prvé miestopostupuje tak do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 17.3. – 18.3.2019 v Bratislave.

V kategórii 2A reprezentovali našu školu dvaja naši žiaci.  Júlia Sirotiaková (II.B) si hneď pri svojej premiére vybojovala vynikajúce 3. miesto a tesne po nej na krásnom 4. mieste sa umiestnil Dominik Kuvik  (II.A).  

Všetkým trom našim žiakom blahoželáme, za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a Filipovi Tobarovi Otáñezovi držíme palce na celoštátnom kole.

Mgr. Miroslav Lajgút