Krajské kolo astronomickej vedomostnej súťaže

26. apríla 2016 sa v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom konalo krajské kolo astronomickej súťaže. Zúčastnili sa jej aj žiaci triedy kvarta Pavel Ďurás a náhradný súťažiaci Peter Mura. Naši žiaci v okresnom kole získali 3. a 4. miesto. Súťaž otvoril RNDr. Peter Augustín, riaditeľ Krajskej hvezdárne.
Súťaž prebiehala vo viacerých kolách. Najskôr museli súťažiaci zvládnuť písomný test, potom nasledovalo ústne kolo z oblasti všeobecnej astronómie, slnečnej sústavy, hviezdnej astronómie a výskumu slnečnej sústavy. Najzaujímavejšou ale aj najťažšou časťou súťaže bola orientácia na oblohe v planetáriu, kde súťažiaci mali rozpoznať hviezdne sústavy.
P. Ďurás sa umiestnil v prvej desiatke. Súťaže sa zúčastnil už niekoľkokrát (v roku 2014 – 3. miesto, v roku 2015 -7. miesto).

Žiakov na súťaž pripravovala pani Katarína Kerekešová  odborná pracovníčka Krajskej hvezdárne.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

PaedDr. Judita Ferenczová