Kooperatívne a rovesnícke vyučovanie

Deň Zeme sa celosvetovo oslavuje 22. apríla. Naša škola si ho pripomenula o pár dní skôr, no o to intenzívnejšie. Žiaci Sexty, sa svojim mladším spolužiakom, žiakom tried Príma, Sekunda a Tercia, pokúsili pripraviť deň plný zábavných aktivít, a zároveň im priniesť mnoho užitočných poznatkov. Triedy boli rozdelené na skupiny, ktoré si žiaci mohli kreatívne pomenovať. Nakoniec vzniklo 6 družstiev a to Hrošíci, Zemiaky, Pandy, Pink Floyd,  Gym Crew a Ekológovia. Celý program pozostával z troch stanovíšť, kde sa skupiny striedali.
Prvé stanovište mali na starosti dievčatá Kiera Ostrihoňová a Ema Uhrinová. Tu prebiehali tvorivé dielne a žiaci si vytvárali vlastné postery, vymysleli slogany k téme životného prostredia. Výhercami tejto aktivity, čiže “Najtvorivejší umelec”, sa stali Hrošíci.
Druhá aktivita prebiehala v átriu. Žiakov mali na starosti Claudia Lakatošová a Frederika Lodová. Žiaci mali za úlohu nájsť poskrývané odpadky a následne ich zadeliť do správnych kontajnerov. V bonusových úlohách si žiačky overili, aké majú mladší žiaci vedomosti o globálnych problémoch, škodlivom odpade a ako by mohli životnému prostrediu pomôcť. Túto aktivitu vyhrali taktiež Hrošíci ako “Najlepší triediči.”
Tretia aktivita, bola náročnejšia pre žiakov Sexty, no oddychová pre ich mladších spolužiakov. Chlapci, Dominik Delič, Jakub Grajcár, Branislav Bakša a Filip Miháľ mali na starosti prezentáciu. Prezentácia pozostávala z viacerých častí a žiaci mali možnosť naučiť sa niečo viac o recyklácii, prírode, či o tom, ako si našu planétu neničiť. Aktivita bola zakončená testom. “Najlepší poslucháči”, teda výhercami tretieho stanovišťa sa stali, už spomínaní Hrošíci.

Nakoniec sme si celý deň vyhodnotili, žiakom rozdali ceny a vedúci stanovíšť sa zhodli, že za “Absolútneho víťaza” označili tím Ekológov, ktorí v skupine krásne spolupracovali.
Dôležitú úlohu v tento deň zohrali žiaci Martina Koreňová, Antónia Jefimová, Maroš Tokár, Vanesa Orlovská, Victoria Štepaníková a Nikoleta Bobeková, ktorí sa stali mentormi jednotlivých družstiev.

Zároveň sa chceme poďakovať pani profesorke Balciarovej, ktorá ako už tradične tento deň organizovala a všetko mala pod kontrolou. Víťazom gratulujeme a dúfame, že sme všetkým mladším spolužiakom tento deň spríjemnili.

Frederika Lodová – Sexta