KomPrax na našom gymnáziu

,,Od malička k zdravšej prírode“ a ,,Eko deň v Ekorelaxe“ – to sú názvy projektov, ktoré napísali a dňa 23.04.2014 aj úspešne zrealizovali žiačky septimy Skarlet Györgyová a Michaela Baboľová. Do oboch projektov sa zapojili naši najmladší spolužiaci, prváci zo Súkromnej základnej školy. Pomocou rôznych aktivít i hier sa dozvedeli o dôležitosti ochrany životného prostredia a nadobudli základné vedomosti o starostlivosti o zvieratá.

Oba projekty boli financované z fondov Európskej Únie a vznikli na jednom z troch víkendových školení KomPraxu. KomPrax je národný projekt IUVENTY, ktorým jeho účastníci dosiahnu lepšiu uplatniteľnosť v zamestnaní. Poskytuje vzdelávanie a získanie nových kompetencií pre prax, potrebných pre ďalší rozvoj študenta.

Do konca roka 2014 máš aj TY jedinečnú možnosť zmeniť svoje okolie, osvojiť si nové kompetencie, poukázať na problémy alebo potreby ľudí vo svojom okolí, vyskúšať si prípravu, realizáciu a vyhodnotenie svojho vlastného projektu a získať finančný príspevok do výšky 200 eur.

Chceš sa o KomPraxe dozvedieť ešte viac? Dňa 30.04.201413,15 môžeš v učebni C1 položiť svoje otázky Skarlete a Miške, ktoré zažili KomPrax na vlastnej koži.