Klokan a Pangea

Dňa 25. marca 2013 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl ˝ MATEMATICKÝ KLOKAN˝ .Súťaže sa zúčastnili 29 žiaci.

Kategória Školák 6 : úspešný bol Marek Gallo( 98,5 % )

Kategória Benjamín: úspešní boli Zuzana Hrablayová( 93,6 % ), Jakub Šmidt ( 89,2 %), Dominika Darážová ( 81,9% ),

Kategória Kadet G 1,2 : úspešní boli Marek Polívka ( 95% ), Ján Poprócsi ( 94,4% ), Bianka Rúgóová ( 93,8% ), Martin Maňovký ( 88% ), Richard Václavík ( 84,1% )

Kategória Junior G 3,4 : úspešná bola Hana Poljaková ( 84,4% )

Dňa 20. marca 2013 sme organizovali matematickú súťaž PANGEA. Ide o medzinárodnú matematickú súťaž, ktorej sa zúčastnilo 68 študentov našej školy. Medzi najúspešnejších v jednotlivých kategóriách patria títo naši študenti:

1. ročník: Dominik Deák, Diana Antalová, Erika Bayerlová, 

2. ročník: Marek Polívka, Lucia Pšídová, Martin Maňovský,

3. ročník: Barbora Vrbiňáková, Marek Astaloš, Denis Petrus, Štefan Pócoš

V obrovskej konkurencii 120 škôl a 21000 študentov sa náš žiak Marek Polívka z II.A triedy prebojoval medzi 80 najlepších a postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bratislave  dňa 10. mája 2013.

Úspešným riešiteľom Klokana a Pangei srdečne blahoželáme a Marekovi držíme prsty.

PK Matematika a práca s informáciami

klokan2013