KABU – prváci

16. novembra sme si okrem blížiaceho sa Dňa študentstva spríjemnili popoludnie aj privítaním prvákov. Konalo sa KABU – tiež známe aj ako imatrikulácie, alebo prijímanie do cechu študentského. 46 žiakov z I.A a I.B triedy behalo už od veľkej prestávky s pomaľovanými tvárami po chodbách našej školy. Takto si ich druháci označili, aby všetci vedeli, že toto sú „tí noví“. A to bol len začiatok.

Popoludňajší program otvoril pán riaditeľ príslovečným príhovorom k Medzinárodnému dňu študentstva. Programom sprevádzali moderátori Peťa Čonková (II.A) a Oskar Vígh (II.B).

Prváci si pre nás pripravili program a rovnako aj my pre nich, hoci v podobe súťažných aktivít. Každý prvák, ktorý o tomto dni počuje sa najskôr vystraší, ale potom zistí, že nejde o nič hrozné a je to celkom zábavná udalosť, kde smiech nesmie chýbať. Okrem súťažných aktivít bol každý z nich pokrstený, dostal od krstného rodiča malý darček a samozrejme nesmela chýbať ani voľná zábava. Prvákom sa páčilo – ocenili originalitu a prípravu tejto akcie. Ďakujeme tiež aj pani profesorkám a profesorom za ich podporu!

Oskar Vígh, II.B