KABU 2016

Večer pred 17. novembrom, Medzinárodným dňom študenstva, sa niesol v znamení dobrej nálady, smiechu a príjemnej atmosféry. Ako je už každoročným zvykom, aj tentokrát sa na našej škole uskutočnilo KABU, ktoré býva najväčším zážitkom práve pre prvákov. Netypické doobedie bolo sprevádzané maľovaním na tvár, a tak bolo možné spoznať študenta prvého ročníka široko-ďaleko. My starší sme si pre nich pripravili niekoľko zaujímavých úloh, ktorých cieľom nebolo preveriť ich vedomosti, ale zručnosť, šikovnosť a obratnosť. Po dôslednom sčítaní bodov a výhier sme vyhlásili najšikovnejšiu triedu – I.C. Prijímaním do cechu žiackeho a darčekmi od krstných rodičov sa prváci stali oficiálnymi študentmi gymnázia. Na oplátku si zase pre nás pripravili zábavný program v podobe scénky a tancov. KABU býva spomienkou na celý život, a preto dúfame, že naši prváci si ho užili naplno.

Alžbeta Kureková II.B

Fotogaléria z KABU