Jazyková škola 2019/2020

Boli ste cez leto v zahraničí a zistili ste, že v cudzej reči ešte máte čo dobiehať? Cítite sa na hodinách cudzieho jazyka v škole neistí a máte trému rozprávať? Alebo potrebujete ešte docvičiť gramatiku či počúvanie?Chcete zvýšiť svoje šance na pracovnom trhu a nájsť si slušné zamestnanie tým, že sa jazykovo dovzdelávate? Urobte niečo pre seba a zapíšte sa do jazykovej školy s najnižším školným v meste.

Zápis sa blíži – chystáme ho na začiatok septembra.

Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota je tu pre všetkých:

 • žiakov, študentov, dospelých aj seniorov;
 • pre širokú verejnosť aj inštitúcie;
 • úplných začiatočníkov, mierne pokročilých ale aj tých, ktorí sa chcú zlepšiť v komunikácii alebo získať istotu na hodinách cudzieho jazyka v škole;
 • tých, ktorí potrebujú osvedčenie potvrdzujúce ich jazykovú gramotnosť;
 • tých, ktorí sa chcú pripraviť na štátne skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2.

Na všetkých čakajú osvedčené kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 po B2.
Garanciou kvality a profesionality sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a výbornými výsledkami vo vyučovaní. Jazyková škola tak zaručuje stabilizovaný systém výučby osvedčenými modernými metódami, majúc na zreteli najnovšie trendy vo vyučovaní cudzích jazykov. Moderné učebnice, výukové softvéry a najnovšia technika vrátane interaktívnej tabule sú samozrejmosťou.

Zabezpečte sebe a svojim deťom kvalitné jazykové vzdelávanie a zvýšte tak vaše aj ich šance na pracovnom trhu.

Zápis na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v termíne od 04.09.2019 do 11.09.2019 od 08.00 do 16.00 hod. /kancelária hospodárky školy, č. dv. 21/.  V týchto termínoch sa môžu zapísať poslucháči jazykovej školy, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v školskom roku 2019/2020 a úplní začiatočníci bez testovania jazykových znalostí.

V prípade, že sa chcete prihlásiť do iného ako 1. ročníka, je súčasťou zápisu aj tzv. zaraďovací test, ktorý je podmienkou zápisu do vyššieho kurzu. Testovanie bude prebiehať v dňoch 10.09.2019 a 11.09.2019 od 14.15 hod. do 15.30 hod. v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota na Ulici P. Hostinského 3.

Naša aktuálna ponuka kurzov na školský rok 2019/2020:

 • základný kurz 1. ročník (pre úplných začiatočníkov) – anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk;
 • základný kurz 2. ročník (pre falošných začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení – osvedčenie na úroveň A2);
 • stredný kurz 1. a 2. ročník (pre mierne pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení: osvedčenie na úroveň B2-1);
 • prípravný kurz na základnú štátnu záverečnú skúšku (pre pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení:  osvedčenie na úroveň B2-2);
 • seniorský kurz s pomalším tempom výučby (pre začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk.

Vyučovanie v týchto kurzoch prebieha 2x týždenne po dve vyučovacie hodiny (spolu až 140 vyučovacích hodín).

Ceny kurzov (2×2 hodiny týždenne) na celý školský rok:

 • Pre dospelých 210 € (čo je približne 1,50 € za 1 vyučovaciu hodinu. Školné  je možné uhradiť v dvoch splátkach /september, február/.
 • Pre žiakov poskytujeme zľavnené školné 100 € (0,71 €/za 1 vyučovaciu hodinu). Cena platí pre žiakov základných a stredných škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy a vzdelávacieho poukazu. Podmienkou zľavneného školného je vyplatenie kurzu na celý školský rok.

Zápisné: 5 € žiaci, 10 € dospelí

Špeciálna ponuka:

 • juniorský kurz pre žiakov základných škôl – anglický a nemecký jazyk (1x 2 hodiny týždenne v skorých popoludňajších hodinách – hneď po vyučovaní);
 • firemné jazykové kurzy v priestoroch vašej firmy  (cena dohodou);

Čas a dĺžka kurzu záleží od dohody s vami.

Bližšie informácie nájdete na www.gymrs.sk.

Kontakty:

mail: gymikrs@gmail.com alebo ekuszova@gymrs.sk;

tel. číslo: 047/ 56 21 471, 047/ 56 24 171

alebo osobne v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3 v Rimavskej Sobote.