Jazyková škola 2018/2019

Boli ste cez leto v zahraničí a zistili ste, že v cudzej reči ešte máte čo dobiehať?
Cítite sa na hodinách cudzieho jazyka v škole neistí a máte trému rozprávať? Alebo potrebujete ešte
docvičiť gramatiku či počúvanie?
Chcete zvýšiť svoje šance na pracovnom trhu a nájsť si slušné zamestnanie tým, že sa jazykovo
dovzdelávate?
Urobte niečo pre seba a zapíšte sa do jazykovej školy s najnižším školným v meste .
Zápis sa blíži – chystáme ho na začiatok septembra.

Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota je tu pre všetkých:
– žiakov, študentov, dospelých aj seniorov
– pre širokú verejnosť aj inštitúcie
– úplných začiatočníkov, mierne pokročilých ale aj tých, ktorí sa chcú zlepšiť v komunikácii alebo získať istotu na hodinách     cudzieho jazyka v škole
– tých, ktorí potrebujú osvedčenie potvrdzujúce ich jazykovú gramotnosť
– tých, ktorí sa chcú pripraviť na štátne skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2

Na všetkých čakajú osvedčené kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 po B2. Garanciou kvality a profesionality sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a výbornými výsledkami vo vyučovaní. Jazyková škola tak zaručuje stabilizovaný systém výučby osvedčenými modernými metódami, majúc na zreteli najnovšie trendy vo vyučovaní cudzích jazykov. Moderné učebnice, výukové softvéry a najnovšia technika vrátane interaktívnej tabule sú samozrejmosťou. Zabezpečte sebe a svojim deťom kvalitné jazykové vzdelávanie a zvýšte tak vaše aj ich šance na pracovnom trhu.
Zápis na školský rok 2018/2019 bude prebiehať v termíne od 05.09.2018 do 11.09.2018 od 08.00 do 16.00 hod. /kancelária hospodárky školy, č. dv. 21/. V týchto termínoch sa môžu zapísať poslucháči, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v školskom roku 2018/2019 a úplní začiatočníci bez testovania jazykových znalostí.
V prípade, že sa chcete prihlásiť do iného ako 1. ročníka, je súčasťou zápisu aj tzv. zaraďovací test, ktorý je podmienkou zápisu do vyššieho kurzu. Testovanie bude prebiehať v dňoch 11.09 2018 a 12.09.2018 od 14.00 hod. do 15.30 hod. v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota na Ulici P. Hostinského 3.

Naša aktuálna ponuka kurzov na školský rok 2018/2019:

  • základný kurz 1. ročník (pre úplných začiatočníkov) – anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk
  • základný kurz 2. ročník (pre falošných začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení – osvedčenie na úroveň A2)
  • stredný kurz 1. a 2. ročník (pre mierne pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení: osvedčenie na úroveň B2-1)
  • prípravný kurz na základnú štátnu záverečnú skúšku (pre pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení:  osvedčenie na úroveň B2-2)
  • seniorský kurz s pomalším tempom výučby (pre začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk

Vyučovanie v týchto kurzoch prebieha 2x týždenne po dve vyučovacie hodiny (spolu až 140 vyučovacích hodín).

Ceny kurzov (2×2 hodiny týždenne) na celý školský rok:

    • pre dospelých 210 € (čo je približne 1,50 € za 1 vyučovaciu hodinu. Školné  je možné uhradiť v dvoch splátkach /september, február/.
  • pre žiakov poskytujeme zľavnené školné 100 € (0,71 €/za 1 vyučovaciu hodinu). Cena platí pre žiakov základných a stredných škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy a vzdelávacieho poukazu.

Zápisné: 5 EUR

Špeciálna ponuka:

  • juniorský kurz pre žiakov základných škôl – anglický a nemecký jazyk (1x 2 hodiny týždenne v skorých popoludňajších hodinách – hneď po vyučovaní)
  • firemné jazykové kurzy v priestoroch vašej firmy  (cena dohodou)

Čas a dĺžka kurzu záleží od dohody s vami.

Bližšie informácie nájdete na www.gymrs.sk

Kontakty:

mail: gymikrs@gmail.com alebo ekuszova@gymrs.sk

tel. číslo: 047/5621471, 047/5621988
alebo osobne v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3 v Rimavskej Sobote