Jazyková škola 2017/2018

Boli ste cez leto v zahraničí a zistili ste, že v cudzej reči ešte máte čo dobiehať?
Cítite sa na hodinách cudzieho jazyka v škole neistí a máte trému rozprávať?
Potrebujete zvýšiť svoje šance na pracovnom trhu a nájsť si slušné zamestnanie tým, že sa jazykovo dovzdelávate?
Urobte niečo pre seba a zapíšte sa do jazykovej školy s najnižším školným v meste.
Zápis sa blíži – chystáme ho na začiatok septembra.

Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota je tu pre všetkých:

 • žiakov, študentov, dospelých aj seniorov
 • pre širokú verejnosť aj inštitúcie
 • úplných začiatočníkov, mierne pokročilých ale aj tých, ktorí sa chcú zlepšiť v komunikácii alebo získať istotu na hodinách cudzieho jazyka v škole
 • tých, ktorí potrebujú osvedčenie potvrdzujúce ich jazykovú gramotnosť
 • tých, ktorí sa chcú pripraviť na štátne skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2

Na všetkých čakajú osvedčené kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny zaradenéi podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 po B2.

Garanciou kvality a profesionality sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a výbornými výsledkami vo vyučovaní jazykov a v tomto školskom roku aj americká lektorka, ktorá bude viesť konverzačné kurzy. Jazyková škola tak zaručuje stabilizovaný systém výučby osvedčenými modernými metódami majúc na zreteli najnovšie trendy vo vyučovaní cudzích jazykov. Moderné učebnice, výukové softvéry a najnovšia technika vrátane interaktívnej tabule sú samozrejmosťou.

Zabezpečte sebe a svojim deťom kvalitné jazykové vzdelávanie a zvýšte tak Vaše aj ich šance na pracovnom trhu.

Zápis na školský rok 2017/2018 bude prebiehať v termíne od 05.09.2016 do 12.09.2016 od 08.00 do 16.00 hod. /kancelária hospodárky školy, č. dv. 21/.  V týchto termínoch sa môžu zapísať aj poslucháči, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v školskom roku 2017/2018 a úplní začiatočníci bez testovania jazykových znalostí.

V prípade, že sa chcete prihlásiť do iného ako 1. ročníka, je súčasťou zápisu aj tzv. zaraďovací test, ktorý je podmienkou zápisu do vyššieho kurzu. Testovanie bude prebiehať v dňoch 11.09 2017 a 12.09.2017 od 14.00 hod. do 15.30 hod. v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota na Ulici Hostinského 3.

Naša aktuálna ponuka kurzov na školský rok 2017/2018:

 • základný kurz 1. ročník (pre úplných začiatočníkov) – anglický, nemecký a ruský jazyk
 • základný kurz 2. ročník (pre falošných začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení – osvedčenie na úroveň A2)
 • stredný kurz 1. a 2. ročník (pre mierne pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení: osvedčenie na úroveň B2-1)
 • prípravný kurz na základnú štátnu záverečnú skúšku (pre pokročilých) – anglický a nemecký jazyk (po úspešnom ukončení: osvedčenie na úroveň B2-2)
 • seniorský kurz s pomalším tempom výučby (pre začiatočníkov) – anglický a nemecký jazyk

Vyučovanie v týchto kurzoch prebieha 2x týždenne po dve vyučovacie hodiny (spolu až 140 vyučovacích hodín).

Ceny kurzov (2x 2 hodiny týždenne) na celý školský rok: pre dospelých 210 EUR a pre žiakov 105 EUR /cena platí pre žiakov základných a stredných škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy. Školné je možné uhradiť v dvoch splátkach /september, február/.

Zápisné: 5 EUR

Špeciálna ponuka:

 • konverzačný kurz s americkou lektorkou pre mierne pokročilých B1 – anglický jazyk
 • konverzačný kurz s americkou lektorkou pre pokročilých B2 – anglický jazyk
 • juniorský kurz pre žiakov základných škôl – anglický a nemecký jazyk

Vyučovanie v týchto kurzoch prebieha 1x týždenne po dve vyučovacie hodiny (spolu 70 vyučovacích hodín).

Ceny kurzov (1x 2 hodiny týždenne) na celý školský rok: pre dospelých 110 EUR a pre žiakov 55 EUR /cena platí pre žiakov základných a stredných škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy. Školné je možné uhradiť v dvoch splátkach /september, február/.

Zápisné: 5 EUR

NOVINKY:

 • firemné jazykové kurzy v priestoroch vašej firmy
 • individuálne konverzačné kurzy

Čas a dĺžka kurzu záleží od dohody s Vami.

Bližšie informácie nájdete na www.gymrs.sk

Kontakty:
mail: gymikrs@gmail.com alebo ekuszova@gymrs.sk
tel. číslo: 047/5621471, 047/5621988
alebo osobne v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3 v Rimavskej Sobote