Súťaž Ivana Kraska

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota

VYHLASUJE
8. ročník

Literárnej a výtvarnej súťaže Ivana Kraska
vo vlastnej tvorbe

Súťažné odbory:          literárny          poézia (1-3 básne) ; próza (1-3 strany)
                                       výtvarný          (1-3 kresby, maľby a p.)
                                       fotografický    (1-3 umelecké fotografie)

Kategórie:       – žiaci nižšieho gymnázia (príma – kvarta, žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ)
                          – žiaci vyššieho gymnázia (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník SŠ)

Je vítané, keď výtvarné a fotografické diel budú nejakým spôsobom inšpirované Kraskovou poéziou.

Podmienky:     súťažné práce je potrebné vyhotoviť 3x (porota bude trojčlenná) a odovzdať do 15. februára 2017 na sekretariáte školy Ing. Hegedűsovej.

Výsledky po vyhodnotení odbornou porotou budú vyhlásené na Dopoludní s Ivanom Kraskom v mesiaci marec 2017.

Veríme, že súťaž osloví všetkých umelecky cítiacich žiakov, ktorí sa so svojimi dielami radi podelia s čitateľmi či divákmi z radov ostatných žiakov našej školy.

TVORTE  A  SÚŤAŽTE

 

Mgr. Milan Balciar