Voľné pracovné miesta

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu

učiteľ s aprobáciou matematika – chémia alebo matematika – fyzika  s nástupom od 1.9.2019

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie požiadavky:

dokonalé ovládanie slovenského jazyka, ovládanie maďarského jazyka vítané, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Svoje žiadosti posielajte najneskôr do 15.6.2019.

Kontaktné informácie:

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium
Hostinského 3
97901 Rimavská Sobota

mszantoova@gymrs.sk

0911095669

Kontaktná osoba:
PaedDr. Miriam Szántóová