Verejné obstarávanie

Aktualizované 01/2019

  Záznam z vyhodnotenia ponúk - lyžiarsky kurz 2019 (128,8 KiB, 18 stiahnutí)


  Záznam z prieskumu trhu - vykurovanie telocvičňa (210,5 KiB, 10 stiahnutí)


  Plán VO na rok 2019 - GG (190,5 KiB, 24 stiahnutí)


  Plán VO na rok 2019 - GIK RS (199,6 KiB, 33 stiahnutí)


  Výzva na predloženie cenovej ponuky - lyžiarsky kurz 2019 (142,6 KiB, 55 stiahnutí)


  Záznam z prieskumu trhu 06/2018 (599,0 KiB, 185 stiahnutí)


  Záznam z prieskumu trhu - LV 2018 (216,2 KiB, 210 stiahnutí)


  Plán verejného obstarávania na rok 2018 (208,5 KiB, 209 stiahnutí)


  Výzva na predloženie cenovej ponuky - lyžiarsky kurz 2018 (247,9 KiB, 177 stiahnutí)


  Vyhlásenie VOS - ambulancia (104,4 KiB, 0 stiahnutí)


  Plán verejného obstarávania na rok 2017 (360,9 KiB, 245 stiahnutí)


  Výzva na predloženie cenovej ponuky lyžiarky kurz 2017. (2,7 MiB, 423 stiahnutí)


  Vyhlásenie VOS (302,0 KiB, 436 stiahnutí)


  Prieskum trhu - lyžiarsky výcvik 2016 (298,8 KiB, 525 stiahnutí)


  Príkaz č.2/2015 k VO (830,0 KiB, 514 stiahnutí)


  Príloha č. 4 Etický kódex (203,3 KiB, 606 stiahnutí)


  Prieskum trhu - žalúzie (288,2 KiB, 581 stiahnutí)


  Prieskum trhu - podlahy (288,4 KiB, 564 stiahnutí)


  Prieskum trhu - nábytok (211,7 KiB, 724 stiahnutí)


  Prieskum trhu - tabule (288,0 KiB, 577 stiahnutí)


  Príkaz predsedu BBSK k VO (573,7 KiB, 580 stiahnutí)