Verejné obstarávanie

Aktualizované 01/2019

  Záznam z vyhodnotenia ponúk - lyžiarsky kurz 2019 (128,8 KiB, 66 stiahnutí)


  Záznam z prieskumu trhu - vykurovanie telocvičňa (210,5 KiB, 62 stiahnutí)


  Plán VO na rok 2019 - GG (190,5 KiB, 69 stiahnutí)


  Plán VO na rok 2019 - GIK RS (199,6 KiB, 93 stiahnutí)


  Výzva na predloženie cenovej ponuky - lyžiarsky kurz 2019 (142,6 KiB, 99 stiahnutí)


  Záznam z prieskumu trhu 06/2018 (599,0 KiB, 269 stiahnutí)


  Záznam z prieskumu trhu - LV 2018 (216,2 KiB, 256 stiahnutí)


  Plán verejného obstarávania na rok 2018 (208,5 KiB, 247 stiahnutí)


  Výzva na predloženie cenovej ponuky - lyžiarsky kurz 2018 (247,9 KiB, 219 stiahnutí)


  Vyhlásenie VOS - ambulancia (104,4 KiB, 0 stiahnutí)


  Plán verejného obstarávania na rok 2017 (360,9 KiB, 292 stiahnutí)


  Výzva na predloženie cenovej ponuky lyžiarky kurz 2017. (2,7 MiB, 480 stiahnutí)


  Vyhlásenie VOS (302,0 KiB, 474 stiahnutí)


  Prieskum trhu - lyžiarsky výcvik 2016 (298,8 KiB, 574 stiahnutí)


  Príkaz č.2/2015 k VO (830,0 KiB, 544 stiahnutí)


  Príloha č. 4 Etický kódex (203,3 KiB, 642 stiahnutí)


  Prieskum trhu - žalúzie (288,2 KiB, 627 stiahnutí)


  Prieskum trhu - podlahy (288,4 KiB, 601 stiahnutí)


  Prieskum trhu - nábytok (211,7 KiB, 771 stiahnutí)


  Prieskum trhu - tabule (288,0 KiB, 620 stiahnutí)


  Príkaz predsedu BBSK k VO (573,7 KiB, 612 stiahnutí)