Súhrnné správy VO

  Súhrnné správy VO za 1Q 2019 - GGT (340,2 KiB, 10 stiahnutí)


  Súhrnné správy VO za 1Q 2019 - GIK (375,4 KiB, 7 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2018 - To (166,9 KiB, 58 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2018 (195,6 KiB, 41 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 3Q 2018 (181,5 KiB, 82 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 2Q 2018 (181,7 KiB, 94 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 1Q 2018 (192,2 KiB, 121 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2017 (181,7 KiB, 189 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 3Q 2017 (181,6 KiB, 174 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 2Q 2017 (181,5 KiB, 219 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 1Q 2017 (283,4 KiB, 252 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2016 (278,5 KiB, 289 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 3Q 2016 (268,6 KiB, 322 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 1Q 2016 (282,8 KiB, 405 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2014 (290,5 KiB, 593 stiahnutí)


  Suhrnná správa VO za 4Q 2013 (162,4 KiB, 642 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2012 (181,4 KiB, 704 stiahnutí)