Hviezdoslavov Kubín 2019

Vo štvrtok 28.3.2019 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019. Našu školu reprezentovali Vanessa Sallaiová z prímy v II. kategórii a Tereza Nemcová z tercie v III. kategórii. Terezke sa podarilo získať prvé miesto a postupuje tak na regionálne kolo, ktoré sa uskutoční v pondelok 15.4.2019 v CVČ Relax Rimavská Sobota.

Žiačky pripravovala Mgr. Beáta Kováčová.

Obidvom žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a Terezke prajeme veľa šťastia v regionálnom kole.