Halový viacboj všestrannosti

Dňa 7. apríla 2016 sa na ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote konali oblastné majstrovstvá v halovom viacboji všestrannosti 2016. Organizátori zaznamenali tento rok rekordnú účasť, až 95 súťažiacich z trinástich základných a stredných škôl.

 Našu školu reprezentovalo 12 žiakov a vyhrali sme 6 medailí.

  1. miesto: Kristína Repková (I.A), Frederik Strečka (I.A)
  2. miesto: Kristína Čintalánová (I.B), Andrej Poljak (sexta)
  3. miesto: Norbert Asztalos (I.A), Denis Černok (III.A)

V kategórii mladší dorastenci M6 obsadili naši chlapci všetky 3 medailové pozície. V kategórii starších dorastencov bol na 4. mieste Filip Hrivnák (III.B), piaty skončil Martin Vargic (II.A) a šiesty René Lecsö (II.A).

Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

PaedDr. Jana Lásková