Gratulujeme žiakom k úspešnej reprezentácii školy

Dňa 4.apríla 2019 sa uskutočnilo mestské kolo súťaže Puškinov pamätník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – prednes poézie a prózy ruských autorov. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci:
Magdaléna Dobrocká (PRÍMA), Zoja Šaminová (PRÍMA) a Boris Daňuš (TERCIA). A naši žiaci si počínali výborne.V  prednese poézie sa na 2. mieste umiestnila Magdaléna Dobrocká a Boris Daňuš získal 3. miesto.
Zoja Šaminová sa v prednese prózy umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
Všetkým trom účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a Zojke držíme palce v celoslovenskom kole.