Geografická olympiáda

Dňa 5. februára 2020 sa konala online geografická olympiáda na internete. Zaregistrovať sa mohli žiaci  na internetovej stránke www.zmaturuj.com. Úspešným riešiteľom bol žiak Pavel Bednář (Príma), ktorý z možných 30 bodov získal 28. Preukázal vynikajúce vedomosti v súťaži, kde súťažili žiaci prevažne z vyšších ročníkov.

Vo štvrtok dňa 6. februára 2020 sa v Rimavskej Sobote konal  48.ročník okresného kola Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali  v kategórií F Pavel Bednář a  Matej Vacula (Príma),  Zoja Šaminová a Richard Rubint (Sekunda).V kategórií E Adam BellaMichal Katreniak (Tercia).

Pavel Bednář sa stal víťazom okresného kola vo svojej kategórií, čím si zabezpečil postup na Krajské kolo Geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční  17. apríla v Banskej Bystrici. V prvej desiatke sa umiestnili aj nasledovní úspešní riešitelia Richard Rubint a  Matej Vacula .

Všetkým  štyrom úspešným riešiteľom blahoželáme, ďakujeme  za výbornú reprezentáciu našej školy a P. Bednářovi  držíme palce na krajskom kole.

PaedDr. Judita Ferenczová, Mgr. Zuzana  Válentová  Csernoková