Geografická olympiáda GQIQ

GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách. Náš žiak prímy Pavol Bednář bol úspešný v prvom (školskom) kole aj v druhom (krajskom kole) olympiády, kde získal vynikajúce 1. miesto v kategórií do 16 rokov.   Postúpil tak do celoštátneho kola.

K úspechu gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole.

PaedDr. Judita Ferenczová