Filip úspešný v celoštátnom kole

Gratulujeme Filipovi Tobarovi Otanez k úspechu na Olympiáde v nemeckom jazyku!
Filip súťažil ako ôsmak v silnej konkurencii ôsmakov a deviatakov so žiakmi, ktorí sa učia nemčinu ako prvý cudzí jazyk. Preto si jeho 5. miesto v Celoslovenskom kole veľmi vážime a želáme mu veľa ďalších úspechov v nemčine a aj iných súťažiach.