Filip Miháľ – opäť úspešný!

Dňa 6. mája 2015 sa v Banskej Bystrici konala 54. Krajská prehliadka v umeleckom prednese Sládkovičova Radvaň 2015. Filip Miháľ /kvarta/ obsadil krásne druhé miesto v umeleckom prednese prózy s ukážkou od J. Babaríka Pálenie mostov.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Vlasta Tkáčová