Filip a Jakub sú vo svojej kategórii najlepšími matematikármi v okrese

21. januára 2015 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Okresného kola sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 11 ZŠ a 1 OGY. V kategórii Z5 súťažilo 35 súťažiacich a v kategórii Z9 4 súťažiaci.

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z triedy KVARTA – Filip Miháľ  a Jakub Šmidt. Obaja boli v kategórii Z9 úspešnými riešiteľmi, Filip obsadil prvé miesto a Jakub zaostal len o 1 bod a umiestnil sa na druhom mieste. Na súťaže ich pripravuje vyučujúca matematiky PaedDr. Svetlana Bednářová PhD. a chlapci jej svojimi krásnymi výsledkami robia veľkú radosť.

Odborná porota rozhodla, že postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 18. marca 2015 v Banskej Bystrici.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k osobnému úspechu.

Miriam Szántóová