Experti a top experti

V celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT geniality show bodovali a svoje vedomosti si zmerali  v tomto školskom roku  aj študenti našej školy. Do súťaže sa  zapojilo 74 študentov. Súťažili v  piatich kategóriách. Najviac boli zastúpené kategórie E6 – žiaci prímy a G12 študenti  prvých , druhých ročníkov , kvinty a sexty. Svoje schopnosti a vedomosti si mohli zmerať v nasledujúcich oblastiach: Angličtina, Informačné technológie, Dejinách a súčasnej spoločnosti, Astronómii, Prírodných vedách -geografia, fyzika, biológia.

Tento ročník bol pre túto súťaž naozaj úspešný. Do súťaže sa zapojilo 9861 žiakov zo 475 škôl z celého Slovenska. Najčastejšie volenou súťažnou témou boli: Dejiny a spoločnosť a Astronómia.

Naši úspešní študenti, ktorí sa môžu popýšiť titulom EXPERT sú: (uvádzam  kategóriu ,triedu, meno, súťažnú tému)

E6 / príma: Ema Uhrinová-, astronómia,Branislav Bakša – Bity a bajty, Jakub Hruška – dejiny a spoločnosť,Jakub Grajcár- Bity a bajty + Dejiny a spoločnosť

 G12:

1.A: Richard Václavík – Tajomstvá prírody

1.B: Gabriela Tóthová – Dejiny a spoločnosť, Andrea Žírošová – Dejiny a spoločnosť, Juraj Brndiar- Bity a bajty

sexta: Hanka Poljaková – Tajomstvá prírody, Miroslav Hronček – Dejiny  a spoločnosť + Astronómia

G34

3.A: Richard Zorvan – Astronómia, Kristián Nandráži – Astronómia, Frederik Ďalak – Dejiny a spoločnosť

3.B: Lukáš Hruška – Bity a bajty+Astronómia

septima: Stanislav Švihla- Bity a bajty

4.B: Richard Stanko – Bity a bajty, Filip Kubelka – Anglický jazyk+ Dejiny a spoločnosť, Miroslav Slezák -Tajomstvá prírody + Astronómia, Milan Takáč- Dejiny a spoločnosť + Tajomstvá prírody

Zo spomínaných študentov sa TOP EXPERTMI stali :

Milan Takáč –  9.miesto na Slovensku v celkovom hodnotení oboch tém,

Miroslav Slezák – 12.miesto

Lukáš Hruška – 21.miesto

Filip Kubelka  – 60.miesto

Miroslav Hronček – 74.miesto

Osobitne chcem upozorniť na skvelý výkon študenta  MILANA  TAKÁČA, ktorý sa  v súťažnej téme Dejiny a spoločnosť  stal absolútnym víťazom a obsadil 1. miesto na Slovensku vo svojej kategórii.

Chcem sa poďakovať svojim kolegom: RNDr. Márii Nociarovej, Mgr. Ildikó Csernokovej a  Zoltánovi Pecsokovi za pomoc pri realizácii súťaže.

Dňa 13.02.2012 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže v priestoroch našej školy, kde si úspešní študenti prevzali s rúk pána riaditeľa diplomy a vecné ceny. Úspešným študentom blahoželáme! Teším sa spolu s Vami na ďalší ročník EXPERT geniality show!

               Mgr. Beáta Balciarová, koordinátorka súťaže na škole