Expert – geniality show 2012/2013

V tomto školskom roku sme si opäť pomerali sily s ostatnými školami na Slovenku vo vedomostnej súťaži EXPERT. Do súťaže sa podľa celkovej štatistiky zapojilo 8001 žiakov z celého Slovenska. Súťažilo sa v ôsmich kategóriách. Celkovo sme z 386 škôl, ktoré sa zúčastnili súťaže ,obsadili 294 priečku.
Do súťaže sa zo školy zapojilo 63 žiakov. Najväčšie zastúpenie mala kategória EX -7 (7.ročníky ZŠ a sekunda OG). Najväčšie zastúpenie u nás na škole mali študenti najvyšších ročníkov septimy, tretiaci a štvrtáci v kategórii G34  a už spomínaní sekundáni, ktorí túto súťaž už dobre poznajú.

Najkrajší výsledok a ten najvyšší stupeň 9. miesto v téme “Spoločnosť kedysi a dnes” sa podarilo dosiahnuť študentovi sekundy Mathiasovi Kasarovi. Mathias získal veľmi pekné umiestnenie aj v téme „ Svetobežník“ a v celkovo získal najlepšie sumárne hodnotenie za obidve témy a hrdo môže nosiť titul dvojnásobného Experta  a čestný titul TOPEXPERTA.

Tento rok bol pre nás najbohatší na počet Topexpertov, celkovo ich bolo sedem. Okrem Mathiasa Kasara  sa titulom  môžu pýšiť : Filip Miháľ (sekunda), Marek Pocklan (III.A), Miroslav Hronček  ( septima), Barbara Szilárdyová  (septima), Daniel Kosztúr ( IV.A/, Lukáš Hruška (IV.B)

 

Organizačný výbor EXPERT- geniality show 2012/2013 tento šk.rok zvolil do súťaže nasledovné témy :
Svetobežník,
Spoločnosť kedysi a dnes,
Anglický jazyk,
Tajomstvá prírody

V jednotlivých témach si  čestný titul EXPERT  odnášajú nasledovní študenti:

Svetobežník:
Jakub Hlinka, Richard Faragó, Christian Markotán ,Miroslav Hronček,  (septima), Daniel Kosztúr (IV.A), Marek Pocklan (III.A), Daniel Herko (I.B), Mathias Kasar (príma)

Spoločnosť kedysi a dnes:
Jakub Hlinka, Miroslav Hronček, Rastislav Vilček (septima), Denis Petrus ( III.B), Lukáš Hruška (IV.B), Mathias Kasar (príma)

Anglický jazyk:
Martina Vargová, Barbara Szilárdyová, (septima), Laura Kovácsová (IV.A), Filip Miháľ a Branislav Bakša (sekunda)

Tajomstvá prírody:
Adam Hronček (príma), Filip Katreniak, Jakub Šmidt, Filip Miháľ (sekunda), Richard Václavík (II.A), Milan Wolner (III.A), Barbara Sziládryová, Hanka Poljaková, (septima), Daniel Kosztúr (IV.A), Lukáš Hruška (IV.B)

 Všetkým srdečne blahoželám, ostatným ďakujem za reprezentáciu školy a verím, že tí krorí tento rok uspeli ,sa pokúsia na budúci rok obhájiť svoje výsledky a tí ,ktorí neuspeli sa pokúsia o ten lepší výsledok zabojovať.

Veľa štastia a úspechov  do ďalšieho zápolenia praje

   Mgr. Beáta Balciarová, koordinátorka súťaže na škole