Exkurzia Viedeň

Dňa 28.11.2018 sa dve žiačky III.B triedy Vanessa Kúnová a Valéria Víghová, ktoré participovali na projekte Nadácie SLSP na našej škole „Finančný denník“, zúčastnili exkurzie do Viedne. Pôvodne exkurziu vyhrali gymnazisti z Veľkého Krtíša pre svoju celú triedu, no na konferencii o finančnej gramotnosti, na ktorej naši žiaci získali druhé miesto, sa rozhodli, že nám prenechajú  5 miest. Vďaka ich veľkorysému gestu sme mohli absolvovať zážitkové učenie vo FLIPe (Financial Life Park), ktorý je projektom finančného vzdelávania Erstebanky. Pomocou tabletu žiaci komunikovali s lektorom a zároveň riešili úlohy zamerané na finančnú gramotnosť. Za krásneho slnečného počasia sme absolvovali prehliadku historického centra Viedne a navštívili sme aj dva vianočné trhy vo Viedni. Keďže sme na našom projekte spolupracovali s deťmi z Detského domova v Rimavskej Sobote, vzali sme do Viedne aj dve deti z detského domova – Zlatku a Tibora.

Ďakujeme Heuréke Zvolen za organizáciu a žiakom z Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši za možnosť zúčastniť sa tejto výbornej exkurzie.

Vanessa Kúnová /III.B/

Fotografie z exkurzie