Exkurzia na okresný súd v Rimavskej Sobote

Dňa 24. novembra 2016 sa naša trieda – III.A – zúčastnila exkurzie na  Okresnom súde v Rimavskej Sobote v rámci predmetu občianska náuka. Táto exkurzia prišla akurát vhod, vzhľadom na preberané učivo týkajúce sa justície a trestného práva všeobecne.
Exkurzia začala vyfotografovaním sa pred budovou súdu, než sme všetci vstúpili priamo do budovy. Tam nás členovia justičnej stáže zastavili otázkou, či nesieme nejaké ostré kovové predmety. Dvaja moji spolužiaci boli konkrétne podrobení prehliadke na detektore kovov – no napokon sa preukázali ako „neškodní“ a všetci sme mohli postúpiť ďalej do budovy.
Ujala sa nás Mgr. Žingorová,  ktorá nás previedla  celým objektom zrekonštruovanej budovy súdu. Po obhliadke sme sa už konkrétne zúčastnili súdneho procesu trestného práva, pred ktorým sme boli poučení o tom, čo sa smie a čo nie počas samotného procesu. Súdne pojednávanie viedol sudca JUDr. Antal vo veci ublíženia na zdraví. Boli sme svedkami vypočúvania obžalovaného, svedkov, vypočuli sme si obžalobu prokurátorky a aj obhajobu advokátky. Nakoniec bol vynesený rozsudok v mene Slovenskej republiky.

Po skončení pojednávania sme ešte mali možnosť klásť otázky, ktoré nás v tejto súvislosti zaujímali. Tiež sme dostali informácie o histórii súdu v Rimavskej Sobote. Toto dopoludnie bolo poučným spestrením vyučovania.

Michaela Rošková, III. A