Európske solárne dni 2011-2013

Energia zo Slnka predstavuje jeden z nevyčerpateľných zdrojov energie. Každý rok dopadá zo Slnka na Zem asi desaťtisíckrát viac energie ako je ľudstvo schopné reálne spotrebovať. Táto energia predstavuje obrovský potenciál pre ďalšie využitie, navyše je zadarmo a môže sa premeniť na ďalšie formy energie( napr. na elektrinu a teplo).

V pondelok 6. mája. 2013 v rámci Európskych solárnych dní sa študenti II.A a II.B  zúčastnili exkurzie vo hvezdárni a oboznámili sa z možnosťami využitia energie Slnka.

Pod vedením pracovníkov Hvezdárne v Rimavskej Sobote absolvovali zaujímavú prednášku venovanú solárnej energii. Počasie síce tento týždeň veľmi slniečku nedopraje ,ale my sme si  to naše „Slniečko“ mohli odpozorovať. Na solárnych hračkách sme sa presvedčili, ako to môže fungovať aj bez bateriek, ako páli solárna pec, alebo ako funguje solárny panel a na ňom zapojená autodráha. Pán riaditeľ Pavel Rapavý nám vysvetlil ako sa meria čas na slnečných hodinách , či s humorom čo je to tá „ akademická štvrťhodinka“

Mgr. Beáta  Balciarová – organizátor exkurzie PK Človek a príroda

[nggallery id=23]