Dve víťazstvá v prednese poézie a prózy

Okresného kolo súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ sa konalo dňa 20. marca 2014 v CVČ Relax v Rimavskej  Sobote. Súťažilo 31 interpretov v poézii v 3 vekových kategóriách a 36 interpretov v próze v 3 vekových kategóriách. Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň.

Naša škola mala svoje želiezka v ohni v dvoch kategóriách. Naši verní recitátori opäť nesklamali a veľmi nás potešili. Zuzana Ďuricová (sekunda) vyhrala svoju kategóriu v poézii a Filip Miháľ (tercia) získal prvenstvo v próze.

Obaja postupujú do regionálneho kola súťaže, ktoré organizačne zabezpečuje  GMOS v Rimavskej Sobote a bude sa konať dňa 8. 4. 2014.

Srdečne gratulujeme a držíme palce!