Druhé miesto v dejepisnej olympiáde

19 žiaci základných škôl a osemročných gymnázií si dňa 11. februára 2014 otestovali svoje vedomosti z dejepisu. V CVČ Relax v Rimavskej Sobote  sa konalo okresné kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády v rôznych vekových kategóriách.  V kategórii E sa na druhom mieste umiestnil aj žiak našej školy Matthias Kasar (sekunda), ktorý získal 65 bodov a zabezpečil si tak postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme, Matthias.