Druháci obsadili prvé miesto na súťaži v Prvej pomoci

Červený kríž tak ako každoročne, aj tento rok zorganizoval súťaž v prvej pomoci, kde sa zúčastnilo veľa škôl z okolia, vrátane našich druhákov. Tí po príprave s pani profesorkou Móricovou obsadili krásne prvé miesto. Súťažilo šesť družstiev a druháci z celkového počtu 355 bodov stratili len 4 body.
Súťaž prebiehala na námestí Štefana Marka Daxnera pri príležitosti Dní mesta. Po slávnostnom otvorení, kde si súťažiaci vypočuli pokyny, sa hneď rozdelili k jednotlivým stanovištiam, kde už mohli ukázať svoje ošetrovacie zručnosti. Potom na nich čakalo občerstvenie, na ktoré sa pravidelní účastníci súťaže vždy tešia.  Druhákom sa skutočne darilo a ich prvé miesto je hodné gratulácie a tiež poďakovaniu pani profesorke Móricovej, vďaka ktorej ochote a času mali aj možnosť sa súťaže zúčastniť. My im teda gratulujeme a želáme veľa ďalších podobných úspechov!

                 Oskar Vígh (II.B)