Dobšinského rozprávkový svet

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do súťaže, ktorú vyhlasuje ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote, v tvorbe komiksov na motívy 3 ľudových rozprávok – Tri citróny, Ženský vtip, Bača a šarkan. Odborná porota tento rok vyberala spomedzi 78 prác.

Až traja naši žiaci boli odbornou porotou za svoje práce ocenení:  V 2.kategórii získal  Juraj Láššák (Príma) 1.miesto,   v 3.tej kategórii sa na 2. mieste umiestnila Natália Wereszká a 3.miesto obsadil Adam Torpiš (obaja zo Sekundy).

Srdečne gratulujeme!