Do pozornosti

Naša škola sa  zapojila do medzinárodného projektu OZ Človek v ohrození – Študentské lokálne iniciatívy.
Do projektu sú zapojené školy z Estónska a Česka.

Tento projekt ponúka žiakom:
– overenú metodológiu ako využívať projektové vzdelávanie
– priestor na zdieľanie skúsenosti a inšpirácie ako podporovať študentské iniciatívy
– nové impulzy a podnety do vašej práce
– študenti budú mať možnosť posilniť zručnosti v príprave a realizácii vlastnej lokálnej iniciatívy (vrátane komunikácie, vyjednávania, organizácie, získavania finačných zdrojov a pod.)

Piati študenti z každej školy (lídri skupín) absolvujú v auguste 2016 prvé stretnutie/workshop v Prahe. Projekt bude realizovaný v školskom roku 2016/2017, kedy bude prebiehať príprava a realizácia lokálnych študentských iniciatív (vrátane webináru pre učiteľov a študentov v januári 2017). V júli 2017 sa bude konať finálne stretnutie zapojených študentov (lídrov) v Bratislave.

Aby sme vybrali žiakov, ktorým život v našom meste nie je ľahostajný a majú nápady ako sa spolupodieľať na komunitnom živote v Rimavskej Sobote, vyhlasujeme:

Esejistickú súťaž pre žiakov našej školy

Téma: Kto iný, keď nie ja, môže prispieť k zmene svojho okolia

  • Nemyslím si, že mladí tak či tak nič nezmôžu. Práve naopak …
  • Nemyslím si, že moju generáciu nič nezaujíma. Práve naopak …
  • Ja sa vidím v tejto problematike ako …
  • Ja ponúkam tieto alternatívy rozvoja …

Rozsah práce: 2-3 A4 normované strany /písmo 12 Times New Roman, riadkovanie 1,5/

Kto: žiaci prvého a druhého ročníka

Termín: do 26.apríla 2016

Odovzdanie práce: mailom na adresu zastupca@gymrs.sk

Cieľ: Výber skupiny 5 žiakov našej školy, ktorí budú v školskom roku 2016/2017 realizovať lokálnu študentskú iniciatívu pod vedením 1 pedagóga.

Ocenenie: Žiak, ktorý napíše najhodnotnejšiu esej, bude lídrom skupiny a zúčastní sa workshopu v Prahe a bude viesť svoj tím. Piati najlepší žiaci dostanú vecné ceny.

Vyhlásenie výsledkov: 02.05.2016