Dni duševného zdravia

Na aktivity spojené so Svetovým dňom zdravej výživy nadväzovali na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium aktivity organizované v rámci Dní duševného zdravia. V popoludňajších hodinách sa žiaci pod vedením koordinátorky prevencie Mgr. Beáty Balciarovej zúčastnili podujatia na psychiatrickom oddelení nemocnice „Svet zdravia“ v Rimavskej Sobote, kde sa konal deň otvorených dverí. Stredoškoláci pod vedením koordinátorov prevencie z celého okresu absolvovali zaujímavé činnosti z oblasti pozitívnej psychológie, zameranej na muzikoterapiu, prezreli si otvorené oddelenie, vypočuli si prednášku primára oddelenia MUDr. Petra Korcsoka na tému „Ako byť zdravý a nie dravý“.
Žiaci tak získali nový pohľad a cenné informácie o tom, že pre náš život  nie je podstatné len telesné ale aj duševné zdravie.
Mgr. Beáta Balciarová