Deti deťom

Dňa  19.12.2012 sa  študenti Gymnázia Ivana Kraska, pod vedením Mgr. Beáty Balciarovej v spolupráci s občianskym združením Slnko pre všetkých – Detský fond Rimavská Sobota, zúčastnili dobročinnej charitatívnej akcie Deti-deťom.

Darčekmi v podobe hračiek, ale i samotnou prítomnosťou a kultúrnym programom spestrili predvianočnú náladu chorým detičkám a personálu detského oddelenia rimavskosobotskej nemocnice. Za umožnenie tejto akcie ďakujeme primárke oddelenia MUDr. Janke Hrablayovej.

Dúfajme, že charitatívna akcia sa bude opakovať aj naďalej a my budeme môcť aspoň prostredníctvom dobrej nálady a už spomínaných darovaných hračiek pomôcť detičkám, ktoré v čase rodinnej pohody, nemajú to šťastie byť so svojimi blízkymi.

Janka  Čipková, sexta