Deň Zeme sa niesol v znamení zážitkového vyučovania

Na aktivitách zorganizovaných triedami I.B a Kvarta s triednymi profesorkami Mgr. Balciarovou a PaedDr. Láskou sa učila celá škola. Žiaci mali za úlohu rozpoznať a identifikovať jednotlivé rastliny a zvieratá, roztriediť odpad do správnych kontajnerov. Niektoré úlohy boli aj bodované. Na prvom mieste sa umiestnili dve triedy 3.B a Septima.
Zasadili sme aj 7 kríkov a 2 stromčeky. Žiačky Kvarty si pripravili aj zaujímavú prezentáciu o včelách a ich význame.
Ďalšia prezentácia bola o projekte Ekopolis, do ktorého bola naša škola zapojená. V priebehu budúceho roka sa naša škola a prostredie okolo nej bude skrášľovať. Budú sa sadiť okrasné stromy a kvety, ale aj úžitkové stromy, skrášli sa aj átrium a na zadnom dvore sa postaví altánok, v ktorom môžeme počas prestávok tráviť voľný čas.