Deň Zeme 2013

Do osláv svetového dňa Zeme sa ako každoročne opäť zapojila aj naša škola. Žiaci prímy, sekundy a tercie sa zúčastnili rôznych aktivít, ktoré im pripravilii starší študenti  z II.B triedy  pod vedením p. prof.Balciarovej. Cieľom dňa Zeme je v prvom rade uvedomiť si a vážiť to, čo nám naša planéta nezištne poskytuje a zamyslieť sa nad naším postojom k nej.

Jedno z troch stanovíšť  bolo venované krátkej motivačnej prezentácií a filmu, po ktorom nasledoval kvíz. Vikina Rončáková, Katka Vargicová, Stano Šustek, Maťo Herčko a Denis Kučerák si podelili úlohy a priblížili tento významný deň. Súťaženie medzi triedami malo napomôcť žiakom k väčšej sústredenosti a následne zvýšenej pravdepodobnosti efektu.

V tvorivých dielňach  sa  pod vedením Naty Foldiovej, Dady Balážovej, Vlada Kuráka a Adama Kubelku žiaci venovali rozvíjaniu kreativity, kde mohli vytvárať z odpadových materiálov  akými sú plastové fľaše, či škatule od mlieka mnohé inšpiratívne výtvory, ktoré zdobia hlavný vchod do našej školy.

Najzábavnejším stanovišťom boli ekohry, športové  a vedomostné aktivity na školskom dvore, ktoré zostavili pripravili a odkaučovali  Lucy Pšidová, Gabi Tóthová, Klaudia Demianová, Marek Galamb, Adka Szabová, Veronika Slaninová, Detty Kisantalová, Šimon Vrábeľ a Ďuri Brndiar.

Keďže sa súťažilo, nemôžeme zabudnúť ani na hodnotiteľky, zapisovateľky Juci Bendovú a Kiku Egyudovú, ktoré sa postarali o prípravu  nástenky a celkové výsledné bodovanie. Víťazmi súťaží sa stala trieda sekunda a to nielen kvôli šikovnosti, ale aj schopnosti počúvať a brať si ponaučenie z toho, čo im starší  študenti pripravili a podali .

Na záver sme pospájali odpadové plastové tašky a vytvorili tak časť chápadla chobotnice, ktoré sme odniesli  pod vedením p. prof. Móricovej na Hlavné námestie v Rim. Sobote, aby sme  tak aj my  prispeli k vytvoreniu rekordu o najdlhšie chápadlo na Slovensku. Možno sa nám to podarilo, možno nie, ale aspoň sme prispeli k ochrane našej vzácnej planéty.

Do aktivít sa zapojila aj trieda II.C, ktorá si tento deň pripomenula tým,že sa postarala o kvetinovú výzdobu triedy a pod vedím p. prof. Csernokovej  popresádzali, ošetrili a zasadili kvietky vo svojej triede. Možno, že aj toto je inšpirácia pre ostatných, ktorí možno v budúcom roku  urobia niečo pre prírodu a pre svoje okolie tiež.

Vďaka tomuto dňu sme ukážkovo spojili svoje sily do starostlivosti o našu Zem ale aj preverili silu a schopnosti našej triedy pri príprave tejto akcie. Naučili sme sa niečo nové  aj my úplne iným spôsobom ako pri klasickom vyučovaní a spoznali tak aj náročnú prácu  ktorú majú naši učitelia .

                   Viktória Rončáková II.B
                   Foto Mgr. Beáta Balciarová , koordinátorka akcie

Fotografie z akcie