Deň stromov na našom gymnáziu

Deň stromov je medzinárodný sviatok, ktorý sa slávi po celom svete už od polovice 19. storočia. Myšlienka Dňa stromov sa zrodila v hlave farmára a novinára J. Sterlinga Mortona, ktorý začal v okolí svojho domu v Nebraske vysádzať stromy, pretože tam žiadne nerástli. Vo svojej práci novinára sa sústreďoval hlavne na poľnohospodárstvo a prírodu a vďaka svojim vedomostiam bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov zlepšuje klímu a pôdu. Tieto informácie šíril medzi ľuďmi prostredníctvom svojho zamestnania. 4. januára 1872 predložil návrh na organizáciu Dňa stromov. Do tejto akcie sa mohol zapojiť každý, kto si chcel zasadiť stromček a prispieť tak ku zveľadeniu svojho okolia. Odhaduje sa, že v celej Nebraske bolo takto vysadených viac ako milión stromov.

Oslavy dňa stromov sa pomaly rozšírili do celého sveta, aj do nášho gymnázia. Ako prvá prišla s myšlienkou zrealizovať Deň stromov Dominika Štoberová, študentka III.A triedy, ktorá tento nápad posunula pani profesorke Balciarovej. Tá ju v organizácii tejto akcie na našej škole podporila a začali sa prípravy.  S nimi hlavnej organizátorke Dominike pomáhal realizačný tím, ktorý tvorili Miška Kaderiaková, Gabika Tóthová a Marek Galamb z III.A a III.B triedy. S technické prípravy mali na starosti Filip Hrivnák a Richard Pfeifer z I.B.

29. apríla sa uskutočnila prednáška pre triedy sekunda a tercia. Dominika si pre nich pripravila prezentáciu, prostredníctvom ktorej oboznámila svojich mladších spolužiakov s problematikou životného prostredia a výrubu stromov. Súčasťou prezentácie bola aj hra v poznávaní listov rôznych druhov stromov v porovnaní s modernými logami, ako napríklad list lipy verzus Facebook. Na prekvapenie organizačného tímu zvládli naši mladší spolužiaci tento  test výborne.

Celá akcie pokračovala tvorivou zábavkou, ktorá niesla názov „Ak by som bol/a strom…“ . Tu mohli žiaci využiť svoje výtvarné schopnosti a pohrať sa so svojou fantáziou.
Na programe bolo aj vysádzanie štyroch stromčekov, žiaľ, dážď nám našu snahu zmaril a tak sme sadenie preložili.
Aby bola celá myšlienka Dňa stromov na našom gymnáziu zaujímavejšia a vzbudila záujem v čo najväčšom počte ľudí, prebehla súťaž o najkrajšiu fotografiu stromu. Víťazkou súťaže sa stala Lucia Sojková z III.A , druhé miesto získala Simona Mináčová  zo sexty  a o tretie miesto sa delia Dávid Sabacký  (I.A)Miška Gombalová  z III.A. Rozhodla o tom študentská  porota .
Cieľom akcie bolo vzbudiť v mladších spolužiakoch záujem o stromy a životné prostredie. Dúfame tiež, že si uvedomili dôležitosť stromov, ktoré nám produkujú kyslík a nebudú si ich vážiť len jeden deň v roku. Pomocou prezentácie si mali uvedomiť, že stromy nie sú samozrejmosť . Veríme, že sa nám náš cieľ podarilo splniť.

                          Študentky III.A: Dominika Štoberová a Miška Kaderiaková