Deň s Ivanom Kraskom 2019

Dňa 29.4. 2019 sa na našej škole konalo vyhodnotenie 10. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže Ivana Kraska vo vlastnej tvorbe. Žiaci gymnázia si pre účastníkov pripravili pestrý kultúrny program. Spevom všetkých očarila Barbora Luptáková z Kvarty, ktorá v sprievode pána učiteľa Jozef Gödriho zaspievala piesne Tri slová a Lietajúci Cyprián a hudobným  číslom na husliach zas  Vratko Mančuška a Sofia Szántóová. Samuel Séleš a Tereza Nemcová  predniesli  básne od Ivana Kraska. Celým programom nás v dobrej nálade sprevádzala Zuzana Ďuricová.
Práce žiakov  hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Marián Lacko, PhDr. Ľubomír Šárik a Mgr.art. Dana Turanská, art. D.  Súťažiacich bolo tento jubilejný ročník oveľa viac ako po minulé roky a poradie v literárnej časti bolo nasledovné.
V prvej kategórii  prózy sa na treťom mieste umiestnila Kristína Urámová zo ZŠ Haličská cesta Lučenec, na druhom mieste bol Samuel Deme zo Súkromnej základnej školy Creative v Rim. Sobote  a prvé miesto obsadil Dominik Štúrik zo Súkromnej základnej školy Creative v Rim. Sobote .
V poézii prvej kategórie bolo iba prvé miesto na ktorom skončil Jozef Haninčík zo ZŠ P.K. Hostinského.
Nikol Mlynarčíková zo ZŠ M.R. Štefánika Lučenec sa umiestnila na druhom mieste v druhej kategórii v próze no a túto kategóriu vyhrala Mária Sporinová z Gymnázia Ivana Kraska. Na treťom mieste v poézii tejto kategórie bola Laura Gaberová zo ZŠ Haličská cesta Lučenec, druhá bola Patrícia Gondášová zo ZŠ M.R. Štefánika Lučenec a víťazkou sa stala Nikoleta Doróková zo ZŠ M.R. Štefánika Lučenec.
Posledná bola tretia kategória, v próze na treťom mieste bola Frederika Lodová z Gymnázia Ivana Kraska, druhé miesto bolo udelené dvom dievčatám – Lucii Pockľanovej a Eme Jackovej z Gymnázia Ivana Kraska a víťazkou sa stala Natália Čonková z Gymnázia Ivana Kraska. Zuzana Ďuricová z Gymnázia Ivana Kraska si okrem víťazstva v tretej kategórii  poézie odniesla aj Cenu poroty za prózu.

Výtvarnú časť súťaže hodnotila porota v zložení: Mgr. Daniela Páneková, Mgr. Marián Lacko, Mgr. Nikoleta Gecseová.
V prvej kategórii na  treťom mieste skončila Natália Wereszká z Gymnázia Ivana Kraska, ktorá tvorila k básni Za oknom, druhé miesto obsadila Martina Kožáková z Gymnázia Ivana Kraska s ilustráciou k básni Lístok, no a víťazkou sa stala Laura Švarcová  z Gymnázia Ivana Kraska, ktorá tiež tvorila k dielu Za oknom.
Čestné uznania v tejto kategórii dostali Andrej Machyniak z Gymnázia Ivana Kraska, Nikolas Tatalák zo ZŠ M.R. Štefánika Lučenec a Roman Vaľo z Gymnázia Ivana Kraska.
Tretie miesto v druhej kategórii obsadila Ema Stančíková zo ZŠ M.R. Štefánika Lučenec k dielu Samota, druhé miesto patrilo Radke Olšiakovej  zo ZŠ M.R. Štefánika Lučenec, k dielu Spomienky na domov a matku a víťaz bol Radoslav Spodniak zo ZŠ Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, ktorý tvoril k dielu Topole.
V tretej kategórii boli udelené len dve miesta, na druhom skončil Vincent Humenaj z Gymnázia Ivana Kraska k dielu Jednu, len jedinú, a prvé miesto si vyslúžila Žofia Slováková z Gymnázia Ivana Kraska s kresbou k básni Nad ránom.

Všetkým výhercom gratulujeme a ostatným veľmi pekne ďakujeme za účasť a čakáme, že sa zapojíte aj po budúce roky.
Fotogaléria z akcie